top of page

MJs Camp & Academy

Zorganizowaliśmy, wraz ze znakomitymi piłkarzami ręcznymi: Michałem Jureckim i Mateuszem Jachlewskim,   3 edycje MJs Camp w latach 2017-2019 - mjscamp.pl. Pandemia przerwała rozwój tego projektu, ale przygotowujemy się powoli do reaktywacji obozów sportowych, a także uruchomienie ogólnopolskiej szkółki piłki ręcznej. 

Choć oba projekty mają charakter komercyjny, to w ich ramach zawsze znajdujemy miejsce dla dzieci, których nie stać na uczestnictwo w tych inicjatywach i fundujemy im udział w zajęciach sportowych.

 

Przewidywany termin wznowienia campów i szkółki piłki ręcznej to wakacje 2024 r. - tuż po planowanym zakończeniu kariery zawodniczej Michała i Mateusza.

bottom of page